Siekiant sumažinti popierinių dokumentų apyvartą, su jų rengimu ir saugojimu susijusias išlaidas įstaigos ir organizacijos skatinamos keistis elektroniniais dokumentais.

Įstaigos vadovas sprendžia, kokios informacinės technologijos naudojamos įstaigoje elektroniniams dokumentams valdyti, elektroninių dokumentų valdymo sistemai kurti ir palaikyti.  Įstaigos privalo priimti elektroninius dokumentus ir užtikrinti jų išsaugojimą.

Elektroninių dokumentų valdymas biudžetinėse įstaigose privalo būti įgyvendintas iki 2020 m. Privačiam sektoriui rekomenduojama į šiuos procesus gilintis ir bendradarbiauti su valstybinėmis ir kitomis įstaigomis, keistis elektroniniais dokumentais siekiant efektyvumo ir lėšų švaistymo. 

PROGRAMA

1. Lietuvos teisės aktų reglamentavimas ir rekomendacijų taikymas popierinių dokumentų apyvartos mažinimui ir perėjimui prie elektroninių dokumentų.
(Analizuosime teisės aktus kurie nurodo , kaip saugoti skaitmenines kopijas, vaizdo, garso dokumentus, kaip atpažinti elektorninį dokumentą, kokie jo privalumai).
2. Vadovo atsakomybė, dokumentų valdymo procesų organizavimas, reglamentavimas ir įteisinimas įstaigoje.
(Kalbėsime apie dokumentacijos plano, registrų sąrašo pakeitimus ir sudarymą pereinanat prie elektroninių dokumentų, dokumentų valdymo tvarkos ar aprašo butinybę, jo parengimą tvritinimą).
3. Elektroninis parašas, funkcionalumas, galia, panaudojimas.
(Kalbėsime apie elektroninio dokumento sudedamąsias dalis, parašų tipus, jų privalomą naudojimą,galią ir privalumus).
4. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Kaip pasirinkti? Privalomos ir galimos elektroninių sistemų funkcijos, darbuotojų adaptacija ir apmokymas diegiant elektroninių dokumentų valdymą.
(Kalbėsime kaip dirbti su elektroniniais dokumentais kai įstaiga neturi ar dar tik ruošiasi diegti elektroninių dokumentų valdymo sistemą, kaip juos patikrinti, registruoti, saugoti. Kaip pasirinkti sistemą, kokie pagrindiniai sistemų privalumai, funkcijos, nauda, komunikavimas su kitomis sistemomis, darbuotojų adaptacija, pagrindiniai veiksmai, etapinis perėjimas iš popierinių dokumentų).
5. Elektroninių dokumentų registravimas ir valdymas. Užbaigtų bylų tvarkymas ir paieška. Elektroninių dokumentų saugojimas.
(Kaip vyksta paieška, registracija, procesų suvaldymas ir užduočių sekimas, kaip formuojamos bylos ir užbaigiamos bei saugomos, kaip vyskta naikinimas).
6.Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis siunčiant dokumentus per E pristatymas sistemą. Kodėl verta būt naudotoju?
(Sistemos paskirtis, nauda, pagrindinės funkcijos)

Mokymų data, vieta:
2018 m. spalio 23 d., Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 95 Eur

Mokymų trukmė:
5 ak. val. (mokymų pradžia 10.00 val.)

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

.
VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572