PROGRAMA

• Krovinių vežimo sutartis ir CMR važtaraštis.
• Sutarties sudarymo ir vykdymo klaidos bei galimi jų sprendimo būdai.
• Negaliojančios krovinio vežimo sutarties sąlygos. Dažniausiai daromos klaidos.
• Vežėjo teisės ir pareigos, atsakomybės ribos ir jos taikymo ypatumai.
• Atsakomybė už krovinį, atleidimo nuo atsakomybės atvejai. Atsakomybės už krovinį dydis.
• Kada vežėjo atsakomybė pagal CMR konvenciją yra ribojama?
• Vežėjo atsakomybė už krovinio kokybę ir pristatymą laiku.
• Vežėjo atsakomybė krovinį sugadinus avarijos metu.
• Vežėjo atsakomybė krovinio vagystės atveju.
• Kaip reikėtų elgtis, jeigu krovinys vežėjui pateikiamas netinkamai įpakuotas?
• Ekspeditoriaus atsakomybės aspektai. Ar ekspeditoriaus atsakomybė yra ribota?
• Ar ekspeditorius yra atsakingas už vežėjo klaidas vykdant vežimo sutartį?
• Logistikos klaida ir vežėjo atsakomybė.
• Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keletas vežėjų.
• Žalos reguliavimas pagal CMR konvencija.
• Ar vežėjas (ekspeditorius) gali reikalauti siuntėjo atlyginti nuostolius dėl neteisingų ar neišsamių duomenų?
• Palūkanos: jų dydis ir skaičiavimas teisminiuose ginčuose dėl krovinių vežimo ir užmokesčio mokėjimo.
• Ieškinio senaties termino skaičiavimas. Skaičiavimo sustabdymas.
• Su krovinio vežimu susijusios išlaidos – kokios jos ir ar visos atlyginamos? Bylos įrodymai šioms išlaidoms pagrįsti.
• Užmokestis už vežimą. Krovinio sulaikymas.
• Krovinio atšaukimas.
• Prastovos.
• Ilgalaikės krovinių gabenimo sutarties nutraukimas. Nuostolių atlyginimas neteisėtai nutraukus sutartį. Negautos pajamos – jų dydžio apskaičiavimo ypatumai.
• Krovinio pristatymas į paskirties vietą. Krovinio perdavimas gavėjui. Įstatyminis reglamentavimas.
• Krovinio draudimas.
• Pretenzijos bei ieškinių pateikimo tvarka, terminai.
• Ką daryti gavus pretenziją dėl krovinio pervežimo?
• Kas turi teisę reikšti pretenziją, ir kada vežėjas gali pretenziją atmesti?
• Aktualiausia teismų praktika. Praktiniai patarimai.

Mokymų data, vieta:
2018 m. spalio 4 d., Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 95 Eur
Užsiregistravus iki rugsėjo 17 d. (imtinai) kaina vienam dalyviui 85 Eur

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

registruotis

.
VšĮ „Pro partners“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.