PROGRAMA

• Asmens duomenys ir jų tvarkymas įmonėje/įstaigoje.
• Duomenų apsaugos auditas (kokius duomenis tvarko konkreti įmonė, iš kokių šaltinių juos gauna, kam juos perduoda, kiek juos saugo).
• Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: esminės naujovės.
• Asmens duomenų pareigūnas: kada jo reikia, kokios jo funkcijos ir atsakomybė?
• Kokius veiksmus reikėtų atlikti, siekiant tinkamai ir laiku paruošti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimui darbuotojų asmens duomenų tvarkymo kontekste?
• Kokius dokumentus privalo turėti įmonė/įstaiga?
• Pagrindiniai reikalavimai teisėtam asmens duomenų tvarkymui. Kokie yra teisėti pagrindai tvarkyti asmens duomenis?
• Sutikimai dėl duomenų tvarkymo. Kada galima tvarkyti duomenis be sutikimo? Kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais?
• Kokie reikalavimai yra keliami specifinių kategorijų asmens duomenų tvarkymui?
• Kokios yra privalomos įgyvendinti techninės ir organizacinės priemonės?
• Kaip tinkamai įgyvendinti asmens duomenų subjektų teises?
• Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, tvarkant darbuotojų (kandidatų, esamų darbuotojų ir buvusių darbuotojų) asmens duomenis?
• Duomenų saugumo užtikrinimas. IT sistemų ir duomenų saugumas.
• Rizikos sritys: tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas, darbuotojų duomenų tvarkymas.
• Asmens duomenų saugumo pažeidimai. Kaip elgtis įvykus duomenų saugumo pažeidimams?
• Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Kokios baudos gresia už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Kaip jų išvengti.
• Kaip elgtis patikrinimų metu.
• Veiksmų planas. Ką reikia peržiūrėti ir pasiruošti kiekvienai įmonei, siekiančiai pagal reglamentą tvarkyti asmens duomenis.
• Klausimai – atsakymai.

Mokymų data, vieta:
2018 m. rugsėjo 26 d., Vilnius

Mokymų laikas:

Mokymų pradžia 10.00 val.

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 85 Eur
Užsiregistravus iki rugsėjo 17 d. (imtinai)  kaina vienam dalyviui 75 Eur

 

registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

.
VšĮ „Pro partners“ registruota Švietimo ir mokslo institucijų centre ir įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
Identifikacinis kodas: 88888880790572