PROGRAMA
-Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai, sutartims keliami reikalavimai bei dažniausiai daromos klaidos.
• Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai.
• Rangos sutartis: dalykas, subjektai (šalys), jiems keliami reikalavimai ir atsakomybės.
• Esminės rangos sutarties nuostatos, jų teisėtumas ir neteisėtumas.
• Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).
• Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos ir galimi gynybos būdai.
• Bendrųjų sąlygų keitimai, pritaikant sutartį konkretaus projekto poreikiams.
• Sutarties kainos keitimo ypatumai ir galimybės. Rizikos pasiskirstymas nustatant kainą.
• Kokiais atvejais rangovas gali reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą?
• Sutarties sąlygos dėl aplinkosaugos, darbų saugos.
• Darbų kokybė, jų garantija ir terminai, garantijos likimas bankroto atveju. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę.
• Darbų priėmimas – perdavimas ir ginčų dėl jų kokybės/nekokybės prevencija bei sprendimas.
• Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo aplinkybės ir teisinės pasekmės.
• Esminės klaidos ir kaip jų išvengti.
• Sutarčių įvykdymo užtikrinimas. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Hipoteka. Įkeitimas. Kiti užtikrinimo būdai.
• Kreditoriaus interesų gynimas. ActioPauliana. Nesąžiningumo prezumpcija. Netiesioginis ieškinys. Sulaikymo teisė.
• Sutarties pasibaigimas. Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas. Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių.
• Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės, problemų sprendimų variantai. Sutarties vykdymo sustabdymas.
• Dažniausios sutarčių vykdymo ir nutraukimo klaidos. Sutarties nutraukimo sąlygų tinkamas aptarimas sutarties tekste. Teisinės gynybos būdai ir sutartiniai ginčai.
• Atsiskaitymo vėlavimai.
• Skolų prevencijos, išieškojimo praktiniai metodai.
• Architektų atsakomybės, projekto brėžinių vėlavimai, projekto keitimai darbų eigoje.
•Rangos sutarčių sudarymo ir vykdymo aspektai viešuosiuose pirkimuose. Dažniausi daromi pažeidimai.
• Rizikos ir ginčų sprendimai.
• Aktualiausia teismų praktika.

Lektorė
Raimonda Joskaudienė
– teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius. Ji yra Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Lektorė daugelį metų konsultuoja Lietuvos ir tarptautines kompanijas civilinės teisės, statybų-rangos, viešųjų pirkimų, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos likvidavimo bei asmenų atsakomybės, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo klausimais. Vesdama mokymus Rangos sutarčių tema lektorė dažniausiai gauna aukščiausius klausytojų vertinimus.

Darbotvarkė
9.30 – 10.00 Pasitikimo kava. Dalyvių registracija.
10.00 – 11.30 Mokymai
11.30 – 11.45 Kavos pertrauka
11.45 – 13.00 Mokymai
13.00 – 13.30 Pietūs
13.30 – 15.30 Mokymai

Mokymų data, vieta:
2018 m. vasario 28 d., J, Jasinskio g. 15, Vilnius

Mokymų kaina:
Vienam dalyviui 95 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs, kavos pertrauka, dalomoji medžiaga ir nemokama automobilių stovėjimo aikštelė).

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

registruotis

.
VšĮ „Pro partners“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.