Programa

1. Įžanga
Valdymo procesų automatizavimo tikslai, kaip juos pasiekti, naujų darbo metodų įdiegimas. Kompleksinė procesų automatizavimo sistema, jos funkcinė schema, jos organizacinė-techninė struktūra, pagrindinių funkcijų paskirstymas pagal padalinius.

2. Gamybos valdymas
Gamybos valdymo automatizuojamos funkcijos, valdymo proceso schema. Gamybos plano paskaičiavimas ir Ganto grafiko formavimas. Užsakymų gamybai ir gamybinių operacijų valdymas. Gamybinių operacijų registracija per liečiamą ekraną. Gamybinių operacijų valdymo sistema 2 ir 3 lygių gamybai. Operacijų atlikimo Ganto grafikas-ataskaita. Įrengimų bei darbuotojų teorinio ir faktinio apkrovimo ataskaitos-diagramos. Gamybinių operacijų ataskaita ir jos nauda. Atlyginimų nuo pardavimų pelno ir nuo atliktų operacijų paskaičiavimas. Neatitikčių valdymo sistema gamybai.

3. Katalogo modulis
Centralizuota duomenų bazė visoms įmonės veikloms Katalogo forma. Standartinio serijinio gaminio ir jo pusgaminių aprašymas. Nestandartinių, gaminamų pagal klientų pageidavimus, gaminių modelio aprašymas. Gaminio struktūros aprašymas.Gaminių ir pusgaminių klasifikacija bei charakteristikos. Gamybinių operacijų aprašymas. Vieningos duomenų bazės sukūrimo nauda. Katalogo modulio privalumai.

4. Medžiagų tiekimo ir apskaitos valdymas
Medžiagų ir detalių perdavimas, nurašymas, apskaita. Medžiagų tiekimo valdymo proceso automatizavimas. Trūkstamų medžiagų tiekimui paskaičiavimas. Medžiagų ir produkcijos apskaita gamyboje. Kompleksinės procesų valdymo sistemos nauda sandėlio apskaitai.

5 . Darbų valdymas
Gaminių konstravimo-projektavimo darbų valdymas ir jo nauda. Matavimo-montavimo darbų valdymas ir jo nauda.

6 . Komercijos valdymo procesų automatizavimas
Darbo su klientais automatizavimo sistema.Pagrindinės komercijos modulio funkcijos. CRM modulis paklausimų registravimui ir kontaktų su klientais planavimui. Komercijos modulis-pasiūlymų ruošimui ir užsakymų perdavimui gamybai. E-marketingo modulio funkcijos, jo nauda ir privalumai.

7. Bendros valdymo funkcijos
Inventoriaus valdymas. Įrankių perdavimo apskaitos sistema. Personalo valdymas. Buhalterinės apskaitos variantai.Programos sujungimas su esama įmonės buhalterinės apskaitos programa. Atlyginimų nuo darbo rezultatų paskaičiavimas ir jo šaltiniai. Programos įdiegimas ir jo etapai.

8. Reikalinga kompiuterinė įranga

Seminaro metu sužinosite, kokią ekonominę naudą įmonei duoda automatizuotos gamybos procesų valdymo sistemos įdiegimas:
– geriau planuojami ir panaudojami įmonės resursai: medžiagos ir darbo jėga;
– gamybos apskaitai nebereikalingi apskaitos darbuotojai, padidėja darbo našumas, mažesnės išlaidos darbo užmokesčiui;
– užsakymai vykdomi greičiau ir be klaidų;
– taupomas laikas klientų gaminių gamybos valdymui ;
– realiame laike kontroliuojamas klientų užsakymų vykdymas;
– sumažėja darbo sąnaudos tiekimui;
– finansų skyrius realiame laike gali sekti išlaidas ir matyti pelną;
– nebereikia įvedinėti duomenų darbuotojų darbo užmokesčiui paskaičiuoti nuo atliktų gamybinių operacijų;
– sandėliui sumažėja darbo medžiagų išdavimo valdymas ir gaminių pajamavimas.

Seminaro metu sužinosite, kaip panaudoti išdėstytą medžiagą, geriau pateikti paraišką, ES finansavimui gauti.

Pranešėjas Dr. Robertas Šertvytis, AIVA SISTEMA generalinis direktorius.

Trukmė 10:00 – 16:00

Seminaro data, vieta:
2017 m. spalio 26 d., Vilnius

Seminaro kaina:
95 € + PVM
Užsiregistravusiems iki spalio 20 d. vienam dalyviui kaina 85 € + PVM
Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negražinami.

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.: +370 605 21833.

registruotis

.
VšĮ „Pro partners“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.