Data: 2015 m. spalio 9 d., Nida
Vieta: Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“.

Seminaro programa

10.30 – 11.00   Dalyvių registracija

11.00 – 11.30    Vietos bendruomenių vaidmuo šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime ir aktualūs bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimai.
.                          Arimantas Račkauskas, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas.

11.30 – 12.15   Lietuvos bendruomenių Vietos veiklos grupių (VVG) veiklos aktualijos
.                         Gediminas Česonis, VRM Regioninės plėtros skyriaus vedėjas.

12.15 – 13.00   Bendruomenėms siūlomų socialinių projektų apžvalga. 2016 metų vietos bendruomenių veiklos programa.
.                        Arūnas Kučikas, Socialinių reikalų ir darbo ministerijos bendruomenių skyriaus vedėjas .

13.00 – 13.20   Pertrauka.

13.20 – 14.00   Iššūkiai ir lūkesčiai šiuolaikinėms bendruomenėms. Geroji užsienio šalių bendruomenių patirtis.
.                         Irena Leliūgienė, Mykolo Riomerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorė, socialinių mokslų daktarė, tarptautinės gyvenviečių
.                         ir kaimynystės centrų (IFS) narė.

14.00 – 14.20   Dublino miesto bendruomenių veikla.
.                         Marija Bindokaitė, Kauno bendruomenių centrų asociacijos administratorė

14.20 – 14.30   Bendruomenių ir miestų partnerystė Neringos ir Fėmarno pavyzdžiu.
.                          Aušra Feser, Kuršių nerijos nacionalinio parko vadovė.

14.30 – 14.40   Apie Kretingos rajono kaimo bendruomenių veiklą.
.                         Dalia Činkienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė.

14.40 – 15.00   Diskusijos.

Seminaro kaina:
Vienam dalyviui – 35 eur.su PVM
Dalyviai registruojami iki rugsėjo 25 d. Neatvykus į renginį pinigai negrąžinami.

Daugiau inforacijos:
el. paštas: info@propartners.lt, mob.: +370 605 21833.

registruotis